ล่าสุด

รายงานสถิติผู้สมัครสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. 2566

กลุ่มวิชาเอก/วันที่ 31 พ.ค.66 1 มิ.ย. 66 2 มิ.ย.66 3 มิ.ย.66 4 มิ.ย.66 5 มิ.ย.66 6 มิ.ย.66 รวม
คณิตศาสตร์ 5
ภาษาไทย 3
ภาษาอังกฤษ 11
ดนตรีไทย 1
ประถมศึกษา 1
ปฐมวัย 11
รวม 32

ผู้บริหารการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์
ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
นายเกษม คำศรี
รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย
รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ
รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

PLATFORM ไทยมีงานทำ

 • All Post
 • ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
Load More

End of Content.

กลุ่มบริหารการเงิน และสินทรัพย์

 • All Post
 • ข้อมูลจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
Load More

End of Content.

ข้อมูลจาก กลุ่มนโยบายและแผน

 • All Post
 • ข้อมูลจากกลุ่มนโยบายและแผน
Load More

End of Content.

กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

 • All Post
 • ข้อมูลจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Load More

End of Content.

ข้อมูลจาก กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • All Post
 • ข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Load More

End of Content.

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 • All Post
 • ข้อมูลจากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

No Posts Found!

กลุ่ม อำนวยการ

No Posts Found!

กิจกรรมใน สพป.สพ.2

ข้อมูลสารสนเทศ เบื้องต้น ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 |

100
จำนวนโรงเรียน
20000
นักเรียน
2000
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
0
บุคลากร สนง.
จันทร์- ศุกร์ 08.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิด

แผนที่ตั้ง สพป.สพ.2

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Copyright © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2. All rights reserved. โทร.035551557 E-Mail: admin@sp2.ac.th