ประชาสัมพันธ์
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ติดต่อ

ข่าวจากกลุ่ม บริหารงานบุคคล |

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.สุรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลจากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ข้อมูลจากกลุ่มอำนวยการ ข้อมูลจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูลจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ข้อมูลจากกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนนขนาดเล็ก จำนวน 20 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 20 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 20 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แนะนำประธานกลุ่มโรงเรียน

ข้อมูลสารสนเทศ เบื้องต้น ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 |

100
จำนวนโรงเรียน
20000
นักเรียน
2000
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
0
บุคลากร สนง.
จันทร์- ศุกร์ 08.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิด
logo เขต

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Copyright © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2. All rights reserved. โทร.035551557 E-Mail: admin@sp2.ac.th