ประชาสัมพันธ์
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ติดต่อ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ประกาศ-1ดา...

Read More

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 20 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ-DLT...

Read More

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 20 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประก...

Read More

ข้อมูลสารสนเทศ เบื้องต้น ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 |

100
จำนวนโรงเรียน
20000
นักเรียน
2000
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
0
บุคลากร สนง.
จันทร์- ศุกร์ 08.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิด
logo เขต

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Copyright © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2. All rights reserved. โทร.035551557 E-Mail: admin@sp2.ac.th