สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

ล่าสุด

ข่าวประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข้อมูลจาก กลุ่มนโยบายและแผน

  • All Post
  • ข้อมูลจากกลุ่มนโยบายและแผน
Load More

End of Content.

ข้อมูลจาก กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมใน สพป.สพ.2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรรบุรี เขต 2

การทดสอบ RT

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การทดสอบ NT

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การทดสอบ O-NET

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การทดสอบ O-NET

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นับเวลาถอยหลัง

การประเมินความสามารถนักเรียน

วัน
ชั่วโมง
นาที

ลิงก์ข้อมูลแต่ละกลุ่มงาน ในสำนักงานเขต

ข้อมูลสารสนเทศ เบื้องต้น ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 |

100
จำนวนโรงเรียน
20000
นักเรียน
2000
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
0
บุคลากร สนง.
จันทร์- ศุกร์ 08.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิด

แผนที่ตั้ง สพป.สพ.2

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Copyright © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2. All rights reserved. โทร.035551557 E-Mail: admin@sp2.ac.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2สพป. สุพรรณบุรี เขต 2