ผู้บริหารการศึกษา

นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์
ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
นายเกษม คำศรี
รอง ผอ.สพป.สพ.2
นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย
รอง ผอ.สพป.สพ.2