ข่าวประชาสัมพันธ์,  ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2