ภาพกิจกรรม ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 จัดพิธีสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2