ข่าวกิจกรรม สพท.

ประชุมรับฟังนโยบาย ก.ค.ศ.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสุภาวดี รู้รอบ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสมฤดี วัลมาลี ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะบุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุม รับฟังการชี้แจง จาก ก.ค.ศ. เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 11 แห่ง พรบ.แก้ไขคำสั่ง คสช. ณ ห้องประชุมทางไกลฯ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2