กิจกรรมใน สพท.,  ข่าวกิจกรรม สพท.

ถวายพวงมาลาเนื่องใน วันปิยมหาราช


วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มอบหมายให้คณะบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป. สุพรรณบุรีเขต ๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช ณ สวนสาธารณะหน้าที่ว่าการอำเกออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี