การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดไชนาราษฎร์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นางรุ่งอรุณ ลีลาวรรณเขต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนของหน่วยงานต้นสังกัด ลงพื้นที่ดำเนินการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดไชนาราษฎร์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เพื่อให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย โดยได้มอบถุงยังชีพ และเงินกองทุนเอื้ออาทร สพป.สพ.๒จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท

ตัดสินการประกวดเรียงความ เฉลิมพระเกียรติ ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ ” เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการตัดสินการประกวดเรียงความ เฉลิมพระเกียรติ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ ” เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมศรีอู่ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

แสดงมุทิตาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด อายุวัฒนมงคลครบรอบ ๕๔ ปี พระครูสุวรรณประชานุกูล,ดร. รองเจ้าคณะอำเภออู่ทอง

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นายเกษม คำศรี และดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงมุทิตาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด อายุวัฒนมงคลครบรอบ ๕๔ ปี พระครูสุวรรณประชานุกูล,ดร. รองเจ้าคณะอำเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดเขากำแพง ณ วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชุมให้คำปรึกษา/คำแนะนำ (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ประธานคณะกรรมการ พร้อมทั้งกรรมการประกอบด้วย นายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๑ และนายสมพร พิลาสันต์ อดีต ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ประชุมให้คำปรึกษา/คำแนะนำ (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

ลงพื้นที่เยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ป ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๑๕๖๖ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานในการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายเกษม คำศรี และ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ณ ลานเอนกประสงค์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเกษม คำศรี ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ และนางสาวสมิหรา เดชะอังกูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกัน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม DLICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเกษม คำศรี รอง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่มผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกล( Video Conference) ผ่านรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารธุรการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านการเงินการคลัง จากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้สามารถนำความรู้และข้อเสนอแนะที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

ประชุม PLCครั้งที่ ๑ เพื่อแลกเปลี่ยนและสะท้อนผลการดำเนินงานการสอนเสริม

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ดร.สุมาลี สุธีกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ผู้บริหารฯ ครูผู้สอนเสริม และพิธีกร โครงการ “สุพรรณ ๒ ร่วมใจ Kids พิชิต O-NET” เข้าประชุม PLCครั้งที่ ๑ เพื่อแลกเปลี่ยนและสะท้อนผลการดำเนินงานการสอนเสริม ผ่านระบบ VDO Conference

ประชุมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับกลุ่มจังหวัด

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมออร์คิด โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย คณะข้าราชการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เข้าร่วมการจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ พร้อมด้วย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุม ห้องทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วิพากษ์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเกษม คำศรี และ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการวิพากษ์ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อร่วมกันสะท้อนผลและรับฟังข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้มีความสมบูรณ์ต่อไป ณ ห้องประชุม DLICT สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

ดร.สุภาวดี มิสุนา นำทีมประชุมวิพากษ์แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยนายเกษม คำศรี และ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการวิพากษ์ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อร่วมกันสะท้อนและรับฟังข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้มี ความสมบูรณ์ต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์ประชุมทางไกล สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

อบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครู สู่มืออาชีพ หลักสูตรที่ ๒ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ตามแนวทางการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มอบหมาย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครู สู่มืออาชีพ หลักสูตรที่ ๒ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ตามแนวทางการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

อบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครู สู่มืออาชีพ หลักสูตรที่ ๒ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ตามแนวทางการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครู สู่มืออาชีพ หลักสูตรที่ ๒ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ตามแนวทางการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “กลุ่มสุวรรณสาธุกิจ”

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ.สพป.สพ.๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “กลุ่มสุวรรณสาธุกิจ”ซึ่งประกอบด้วย ๑) โรงเรียนบ้านหนองจิก ๒) โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ๓) โรงเรียนบ้านโป่ง ๔) โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ๕) โรงเรียนบ้านบัวขาว ๖) โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง ๗) โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ ๘) โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต และ ๙) โรงเรียนวัดดอนมะนาว ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะให้กับโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณทางโรงเรียนทั้ง ๙ แห่ง ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นิเทศ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียน และการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียน และการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ณ โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี