ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีบวงสรวงวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สพ.เขต 2 มอบหมายให้ นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย รองฯผอ.สพป.สพ.เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมพิธีบวงสรวงวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 11 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว สำหรับโรงเรียนบ้านดอนตำลึง ประจำปีงบประมาณ 2566 ดโยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. นายประเสริฐ ลสวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สพ. เขต 2 มอลหมายให้ นายเกษม คำศรี รองฯ ผอ.สพป.สพ. เขต 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สพ. เขต 2 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายกองตรี โกวิทย์ อุบลรัตน์ นายอำเภออู่ทอง เป็นประธานในพิธี ณ วัดนันทวัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สพ. 2 พร้อมด้วย นายเกษม คำศรี รองฯผอ.สพป.สพ. 2 นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย รองฯสพป.สพ.2 นำคณะราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สพ. 2 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายกองตรี โกวิทย์ อุบลรัตน์ นายอำเภออู่ทอง เป็นประธานในพิธี ณ วัดหนองตาสาม ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

กิจกรรมอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ถวายพระราชกุศล และน้อมลำรึกเนื่องในโอกาศ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณวัดหลวง หมู่ ๖ ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี