bosslak copy

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

เข้าสู่ระบบ

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565

 

เอกสารประกอบการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำปี 2565

 
หนังสือนำส่ง

 

1.แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.24

เอกสารเพิ่มเติม

2.ปฏิทินการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม

 3.ตัวชี้วัดเกณฑ์การย้าย

เอกสารเพิ่มเติม

4.ตำแหน่งว่าง 2565

เอกสารเพิ่มเติม

5.แบบสรุปการขอย้ายของข้าชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (ย้ายกรณีปกติ) 17 ตำแหน่ง

ประกาศตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (การย้ายกรณีปกติ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 17 ตำแหน่ง

 

 

1.ประกาศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

2.เอกสารแนบ หมายเลข 1

3.เอกสารแนบ หมายเลข 2

 

 

 

 

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการฯ มาตรา 38 ค (2) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

 

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการฯ มาตรา 38 ค (2)  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

 

3 ตำแหน่ง

 

 ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

เอกสารแนบ

รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดาวน์โหลด รายละเอียดแนบท้าย 1  รายละเอียดแนบท้าย 2  รายละเอียดแนบท้าย 3   รายละเอียดแนบท้าย 4  รายละเอียดแนบท้าย 5  รายละเอียดแนบท้าย 6  รายละเอียดแนบท้าย 7  องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาและย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ดาวน์โหลดข่าวกิจกรรม สพป.สพ.2

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธาน การยกระดับคุณภาพการศึกษา 1126
นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มอบนโยบายเร่งด่วน ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา 1182
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เตรียมความพร้อมในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 963
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี ๒๕๖๐ 982
นายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 918
นายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 839
ร่วมคิด ร่วมทำ วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 964
นายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ นำทีม บุคลากร เตรียมพร้อมนิเทศ เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 1322
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ บรรจุครูผู้ช่วย 1559
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดทำหลักสูตร “ท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง” 1174
การอบรมการสอนขลุ่ยไทย 1151
นายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 1358
นายสุวัช พานิชวงษ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมคณะบุคลากรใน สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ร่วมสวดมนต์ โครงการ “รวมใจ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ถวายในหลวง” 964
ประชุมปฏิบัติการระบบคัดกรองนักเรียนยากจน 1032
ร่วมคิด ร่วมทำ วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 1163
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ “พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ” ปี ๒๕๖๐ 1073
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 862
นายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มอบนโยบาย "พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา" 1014
นายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 1239
“ร่วมคิด ร่วมทำ” วันพฤหัสบดี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 1090

เว็บไซต์หน่วยงาน

moe

spt

ars1

krs1

KOKROSO

kuru

somoso

sokhosokro

true

 

kunnatum

son

 Fb

kruthai

logo linkweb

psdg

01

05

นโยบายการศึกษา

 

 tamnong

 eng24

 tepe

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

2996678
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
777
2656
3433
2969830
51633
87782
2996678

Your IP: 54.161.24.9
Server Time: 2022-01-17 05:48:36

rongtook

DOWN

8989