bosslak copy

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

88888 

              คลิก   

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

เข้าสู่ระบบ



ข่าวกิจกรรม สพป.สพ.2

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผอ.สพป.สพ.2ออกพบปะ เยี่ยมเยียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการครู, บุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 459
การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 3 เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 500
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 525
รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 519
ผอ. สพป.สพ. 2 พบปะ เยี่ยมเยียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 731
ผอ.สพป.สพ.2ออกพบปะ เยี่ยมเยียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการครู, บุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 420
ผอ.สพป.สพ.2ออกพบปะ เยี่ยมเยียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการครู, บุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 480
รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 706
เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV TELETRAINING ) เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 525
เยี่ยมบ้านตรวจสภาพความเป็นอยู่ของ เด็กหญิงศิรินณ์ญา แสงประเสริฐ เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 591
ผอ.สพป.สพ.2และคณะเข้ารับการอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 485
การรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 443
การอบรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM Education เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 485
รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 630
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัย เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 524
การประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรและจัดทำคู่มือค่ายบริบาลการอ่านการเขียนภาษาไทย เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 550
แสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.ไพศาล ปันแดง เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 728
รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2562 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 648
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2562 เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 503
ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 514
รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดาวน์โหลด รายละเอียดแนบท้าย 1  รายละเอียดแนบท้าย 2  รายละเอียดแนบท้าย 3   รายละเอียดแนบท้าย 4  รายละเอียดแนบท้าย 5  รายละเอียดแนบท้าย 6  รายละเอียดแนบท้าย 7  องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สพ.2

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สพ.2 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด

เว็บไซต์หน่วยงาน

moe

spt

ars1

krs1

KOKROSO

kuru

somoso

sokhosokro

true

 

kunnatum

son

 Fb

kruthai

logo linkweb

psdg

01

05

นโยบายการศึกษา

 

 tamnong

 eng24

 tepe

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

2853744
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1093
1698
2791
2835695
64968
87512
2853744

Your IP: 34.207.247.69
Server Time: 2021-11-29 12:16:18

rongtook

DOWN

8989