ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

0020

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ. สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองสลัดได โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนใน ภาคเรียนปีการศึกษา 2562

 

San Antonio Computer Repair