ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

22 2562 190529 0001

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต2

มอบหมายให้นายสุวัช พานิชวงษ์ รอง.ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ร่วมรับชมการประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ผ่านรายการ‘’พุธเช้าข่าว สพฐ.’’

ครั้งที่22 /2562 ณ ห้องประชุมสพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อทราบนโยบายการศึกษาและนำนโยบาย

สู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีเนื้อหาประเด็นที่สำคัญดังนี้

โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน โครงการฝนหลวง

เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ วันที่ 29 พ.ค.62 การประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ครั้งที่ 1/2562

ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โครงการคุณธรรมเยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง ร่วมกับมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา

การพัฒนาทักษะการทำโครงงานฟิสิกส์เพื่อส่งเสริม การแข่งขันประยุทธ์ระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

San Antonio Computer Repair