ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

5

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ. สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ออกพบปะ เยี่ยมเยียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดหัวกลับ พบว่าโรงเรียน มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ขอบคุณผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ..

 

San Antonio Computer Repair