ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

000

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต2 มอบหมายให้ นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์  รองผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ผ่านรายการ ’พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 17/2562 ณ ห้องประชุมสพป.สุพรรณบุรี เขต 2  เพื่อทราบนโยบายการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีเนื้อหาประเด็นที่สำคัญดังนี้

-โรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติ และสมาธิเป็นฐาน

-สรุปกิจกรรมโครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 4 

 

San Antonio Computer Repair