ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

S 16531619

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมทีมวิชาการ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ. โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดแผนจัดการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพด้านวิชาการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและทีมวิชาการ...

 

San Antonio Computer Repair