ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

DSC 0259

 

     นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานพร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรับฟังการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ผ่านรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2561  ณ ห้องประชุม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและสามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีเนื้อหาข่าวประเด็นสำคัญดังนี้ การจัดโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน เป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านเครือข่ายชุมชน การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายผลการจัดการเรียนการสอนเวทคณิต ของ สพฐ. หลังการรับชมรับฟังทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จะนำนโยบายที่ได้รับฟังนำไปปฏิบัติตรงตามนโยบายที่ สพฐ.กำหนดพร้อมทั้งร่วมมือในการปฏิบัติงานต่อไป...

 

San Antonio Computer Repair