ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

DSC 0002

 

นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายสุวัช พานิชวงษ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการฯ อาทิ สมาชิกกองทุนรายใหม่ สมาชิกที่พ้นสภาพและลาออก รายงานสถานะทางการเงิน และร่วมพิจารณาอนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกที่ยื่นขอกู้เงินสวัสดิการฯ ...

 

San Antonio Computer Repair