web1

A4

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เว็บไซต์หน่วยงาน

 dltv

OTPC

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

994106
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1900
1168
3068
981230
35545
31489
994106

Your IP: 34.236.145.124
Server Time: 2019-03-25 13:18:52

Popular ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 MG 1038

 

   นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ของโรงเรียนในสังกัด” ณ ห้องประชุม สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ประธาน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อ ร่วมกันดูแลสังคมให้มีความโปร่งใส มุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามการทุจริต มุ่งปลูกฝังสร้างสำนึกด้านความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชนในโรงเรียน โดยกิจกรรมการอบรมมีการบรรยายให้ความรู้ ๓ หัวข้อ หัวข้อที่ ๑ “สถานการณ์และความรุนแรงของการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย” หัวข้อที่ ๒ “ความรู้เรื่องเขตสุจริต & โรงเรียนสุจริต” ซึ่งทั้ง ๒ หัวข้อ มี นางวริดา ตันบุญเอก ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อที่ ๓ “อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ” มีนายชูศักดิ์ กุลทัพ ประธานชมรม STRONG เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยมีฐานการเรียนรู้ดังนี้ S = Sufficient ความพอเพียง T = Transparent ความโปร่งใส R= Realise ตื่นรู้  O = Onward มุ่งไปข้างหน้า N = Knowledge ความรู้ G = Generosity ความเอื้ออาทร หลังการร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการอบรมสรุปความรู้แต่ละฐานร่วมกันและคณะวิทยากร ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสุพรรณบุรี สรุปผลการอบรมอีกครั้ง โดยมี นางสาวสุคนธ์ แสงสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและดำเนินงาน ...

 

 

rongtook

DOWN

06