web1

A4

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.สพ.2

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เว็บไซต์หน่วยงาน

 dltv

OTPC

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1065370
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
888
1311
2199
1054670
33587
30526
1065370

Your IP: 3.88.156.58
Server Time: 2019-05-27 14:25:46

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

DSC 0219

 

 

 นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ และ นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติเข้ารับชมรับฟังการบรรยายวิดิทัศน์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง “พัฒนามาตรฐานผู้ประเมินและแนวทาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ โดยมีกำหนดการอบรมดังนี้ ภาคเช้า พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว กระทรวงศึกษาธิการ หัวข้อ “หน่วยความรู้ ๑-๒ รูปแบบ และแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ และ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ภาคบ่าย หัวข้อ “หน่วยความรู้ ๓-๔ ทักษะของผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา และ การจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา” ผู้เข้ารับการรับชมรับฟัง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๑๐ คน และขยายผลให้กับโรงเรียนประชารัฐ วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเพื่อดำเนินการปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ คณะกรรมการประเมินภายนอก ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่   ๑) ผู้แทนสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ๒) ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด ๓) ผู้บริหารสถานศึกษา มีนางสุมาลี พิเชษฎฐ์พงษ์ นางสาวปราณีย์ เอกมอญ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และนางนันทยา ใจตรง ผอ.โรงเรียนวัดบางสะแก วิทยารังสรรค์ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินงาน ...

rongtook

DOWN

06