web1

A4

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.สพ.2

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เว็บไซต์หน่วยงาน

 dltv

OTPC

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1065343
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
861
1311
2172
1054670
33560
30526
1065343

Your IP: 3.88.156.58
Server Time: 2019-05-27 14:23:07

Popular ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

DSC 0522

 

นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม “องค์กรคุณธรรม” ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม ณ ห้องประชุมสพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต ฯ ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริม พัฒนา ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมให้องค์กรมีบทบาทและสามารถในการสร้างคนดีเพื่อสังคมดี ส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทยมากขึ้น และองค์กรมีคุณค่าและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินกิจการเนื่องจากสมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมมากขึ้น โดยมี นายสมปอง ดวงใจเฉย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนางชุติมา แผลงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ...

 

rongtook

DOWN

06