web1

A3

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เว็บไซต์หน่วยงาน

 dltv

OTPC

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

948897
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
847
759
4062
935760
21825
60606
948897

Your IP: 18.212.222.217
Server Time: 2019-02-20 08:50:11

Most Hit ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

1 0079

 

   นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)” ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการฟื้นฟูเรื่องการท่องสูตรคูณและคณิตคิดเร็ว ผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 134 คน

   ในการอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกปฏิบัติการคิดเลขเร็วตามวิธีการของอินเดียโบราณ ในเรื่องของการบวก การลบ การคูณ การหาร และมีการฝึกหัตถคณิต ซึ่งเป็นการคิดเลขเร็ว “โดยใช้นิ้วมือ” วัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดเลขเร็วอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่นักเรียนซึ่งทำให้เพื่อนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตลอดจนถึงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย โดยมี นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นวิทยากร และมีวิทยากรประจำกลุ่ม ประกอบด้วย นางสาวรัชนี ทาเหล็ก ครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ นายวานิล จินดาเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี นายนภดล ประจักษ์โพธา ครูโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี นางขวัญดาว รุ่งวารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า นางชบาร์ โพธิกุล ครูโรงเรียนวัดรางบัวทอง มีนางสาวนวรัตน์ พูนใย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ...

 

rongtook

DOWN

06