web1

A4

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.สพ.2

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 dltv

OTPC

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1206688
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1567
2078
15071
1178586
45250
47609
1206688

Your IP: 35.175.200.4
Server Time: 2019-08-24 23:53:44

Most Hit ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 MG 0665

 

นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามโครงการสร้างคนดี ให้บ้านเมือง ณ ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได้ดำเนินงานพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 โรงเรียน และพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 84 โรงเรียน และได้ขยายผลครบทุกโรงเรียนในสังกัด (100%) จำนวน 134 โรงเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรียนผ่านกิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม 2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้นำในการทำโครงงานคุณธรรมและเป็นผู้นำเยาวชนในการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม ผู้รับการอบรมครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 120 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 24 คน โดยจัดแบ่งการอบรมออกเป็น 2 วัน ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้คือ นายสมปอง ใจดีเฉย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และคณะ โดยมีนางชุติมา แผลงศรี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ...

 

rongtook

DOWN

06