web

A3

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เว็บไซต์หน่วยงาน

 dltv

OTPC

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

773727
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
643
1335
5656
759009
24437
53542
773727

Your IP: 54.92.163.105
Server Time: 2018-10-18 12:13:23

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 MG 2249

 

 

นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีปล่อยคาราวาน เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยมีการปล่อยคาราวานรถเพื่อนำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมอบแก่ครอบครัวนักเรียนเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยได้แบ่งการออกเยี่ยมบ้านจำนวน 5 สาย ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงาน และให้ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคลจำนวน 22,138 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและเร่งรัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีระบบการคัดกรองนักเรียน รวมทั้งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกมิติ ใช้เป็นกลไกในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเท่าทัน ทั่วถึง ถูกต้อง เสริมทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนทุกคน ...

 

rongtook

DOWN

06