web1

A4

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.สพ.2

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 dltv

OTPC

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1206632
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1511
2078
15015
1178586
45194
47609
1206632

Your IP: 35.175.200.4
Server Time: 2019-08-24 23:17:53

Most Hit ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

  MG 2164

 

6 กรกฎาคม 2561 นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ต่อยอดกระบวนการคิดสู่โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”  พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การลงโทษนักเรียน” ณ ห้องประชุมสพป.สุพรรณบุรี เขต 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ต่อยอดกระบวนการคิดสู่โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” เป็นไปตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561 วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติและมีประสบการณ์จากการทำกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้ และความกระตือรือร้นเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ได้ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” จำนวน 100 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน และคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น 220 คน การอบรมมีระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2561 โดยกิจกรรมการอบรม ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน แบ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยตามใบกิจกรรมการทดลองตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และการบรรยายขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยมีนางสุมาลี สุธีกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ...

 

 

 

rongtook

DOWN

06