ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 MG 8470

 

21 มิถุนายน 2561 นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม กิจกรรมจัดขึ้นในทุกวันพฤหัสบดี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ...

 

San Antonio Computer Repair