mom2

A2

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เว็บไซต์หน่วยงาน

OTPC

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

676898
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1825
2482
5216
660307
32571
42277
676898

Your IP: 54.198.27.243
Server Time: 2018-08-21 19:29:38

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

DSC 0557

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)” ตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มี นางศุรีมาศ ศักดิ์ศรีวัฒนา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ครูผู้สอนปฐมวัย และครูวิชาการ รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 280 คน การอบรมมีระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง และได้ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมประสบการณ์ด้วยกิจกรรมตามกระบวนการ Active Learning ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ ความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบและลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง และในช่วงที่สอง เป็นการบรรยายประกอบการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเทคนิค วิธีการในการจัดกิจกรรม และประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมตามกระบวนการของ Active Learning สู่ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสุมาลี สุธีกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะทำงานร่วมดำเนินการ...

 

rongtook

DOWN

06