web1

A3

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เว็บไซต์หน่วยงาน

 dltv

OTPC

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

914281
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
132
838
970
905555
47815
32656
914281

Your IP: 34.203.213.116
Server Time: 2019-01-21 00:52:17

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 MG 6828

 

   วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความตามแนวทางการประเมินผลกับนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ นายธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย กลุ่ม ๑ ในการจัดการประชุมตามโครงการยกระดับคุณภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ได้กำหนดให้เป็นไปในแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโมเดล MSC ประกอบด้วย M หมายถึง การจัดการ S หมายถึง การสร้างคนดีด้วยกระบวนการลูกเสือ และ C หมายถึง การใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ซึ่งกิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ใช้วิธีบรรยายประกอบการฝึกปฏิบัติและระดมสมอง เพื่อร่วมกันจัดทำแบบฝึกการอ่านแนว PISA สำหรับนำไปใช้ในการประเมินผลการอ่านตามแนว PISA เพื่อให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ นำไปสู่การอ่านคล่องเขียนคล่องต่อไป...

 

rongtook

DOWN

06