web

A3

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เว็บไซต์หน่วยงาน

 dltv

OTPC

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

773776
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
692
1335
5705
759009
24486
53542
773776

Your IP: 54.92.163.105
Server Time: 2018-10-18 12:20:53

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

124109 0

 

    วันที่ 6 เมษายน 2561 นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ การประชุมอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง 2560)" ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนท้องถิ่นและสังคม และเพื่อให้ครูสามารถนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติมีการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ...

 

 

rongtook

DOWN

06