bosslak copy

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

เข้าสู่ระบบ

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565

 

เอกสารประกอบการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำปี 2565

 
หนังสือนำส่ง

 

1.แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.24

เอกสารเพิ่มเติม

2.ปฏิทินการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม

 3.ตัวชี้วัดเกณฑ์การย้าย

เอกสารเพิ่มเติม

4.ตำแหน่งว่าง 2565

เอกสารเพิ่มเติม

5.แบบสรุปการขอย้ายของข้าชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (ย้ายกรณีปกติ) 17 ตำแหน่ง

ประกาศตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (การย้ายกรณีปกติ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 17 ตำแหน่ง

 

 

1.ประกาศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

2.เอกสารแนบ หมายเลข 1

3.เอกสารแนบ หมายเลข 2

 

 

 

 

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการฯ มาตรา 38 ค (2) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

 

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการฯ มาตรา 38 ค (2)  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

 

3 ตำแหน่ง

 

 ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

เอกสารแนบ

รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดาวน์โหลด รายละเอียดแนบท้าย 1  รายละเอียดแนบท้าย 2  รายละเอียดแนบท้าย 3   รายละเอียดแนบท้าย 4  รายละเอียดแนบท้าย 5  รายละเอียดแนบท้าย 6  รายละเอียดแนบท้าย 7  องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาและย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ดาวน์โหลด


Most Hit ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

DSC 0054

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ รับโล่รางวัลโรงเรียนสุจริตดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

                     โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ รับโล่รางวัลระดับดีเด่นโรงเรียนสุจริตดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุพีพัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี มีนายสัมฤทธิ์ ผิวบัวคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ รับมอบโล่รางวัล ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดประกวดโครงการประกวดโรงเรียนสุจริตดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ครูและประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักรู้และก่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต และยังก่อให้เกิดการบูรณาการการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการโดยให้โรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวดในลักษณะของกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมของนักเรียนตามกระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการศึกษา ที่ผสมผสานให้บ้าน วัด หรือชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม ให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ ตระหนักในความสำคัญได้ร่วมทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต ปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ นำไปสู่การปรับฐานความคิดในการยึดถือประโยชน์ของชาติบ้านเมือง และโรงเรียนในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ที่ได้รับรางวัลระดับดี จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า มีนายณัฐภูมิ เล็กถวิลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบโล่ และโรงเรียนบ้านหนองกระทู้ มีนายขวัญชัย บัวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบโล่...

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

moe

spt

ars1

krs1

KOKROSO

kuru

somoso

sokhosokro

true

 

kunnatum

son

 Fb

kruthai

logo linkweb

psdg

01

05

นโยบายการศึกษา

 

 tamnong

 eng24

 tepe

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

2996648
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
747
2656
3403
2969830
51603
87782
2996648

Your IP: 54.161.24.9
Server Time: 2022-01-17 05:29:21

rongtook

DOWN

8989