ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

DSC 0539

นายวิเชียร  อินทรศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นำโดยนายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิด กระบวนการทำงานในแต่ละกลุ่มงาน...

 

San Antonio Computer Repair