A2

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยตรวจสอบภายใน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์หน่วยงาน

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

480806
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
111
548
111
472904
17943
28283
480806

Your IP: 54.81.209.0
Server Time: 2018-03-18 04:53:04


DSC 0603

 

นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ได้จัดทำโมเดล MSC โดยมีรายละเอียดโมเดล ดังนี้ M=Management คือการบริหารจัดการที่ดี  S=Scout คือ การสร้างคนดีมีวินัยด้วยกระบวนการลูกเสือ C=Classroom คือ การใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ทั้งนี้ยังได้เน้นให้คณะรอง และศึกษานิเทศก์ ตลอดจนถึงผู้บริหารสถานศึกษา ได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ในเรื่อง อนุบาลพร้อมสมวัย ใส่ใจการอ่าน เขียน และคิด ภาษาอังกฤษสื่อสารดี มีคุณธรรมนำชีวิต ยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยวิธีที่หลากหลาย สร้างรายได้จากการเรียนรู้สู่อาชีพ และการนำนโยบายของ สพฐ.ในปี 2561 ไปปรับการจัดการเรียนการสอนทั้ง 6 ด้าน ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ซึ่งในด้านที่สำคัญที่สุดสำหรับโรงเรียนคือ นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน... 

 

config

rongtook

DOWN

06