web1

A4

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เว็บไซต์หน่วยงาน

 dltv

OTPC

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

995065
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
187
2672
4027
981230
36504
31489
995065

Your IP: 107.20.10.203
Server Time: 2019-03-26 05:39:29

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

DSC 0542

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยมีนายประเสริฐ  ลาวัณย์วิสุทธิ์  รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมยุวมัคคุเทศก์ ให้แก่ นักเรียนระดับชั้น ป.4 และ ป.5 จำนวน 26 คน เป็นโรงเรียนในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ที่ใช้หลักสูตร “ท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง”ในการเรียนการสอน การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถและได้รับการฝึกปฏิบัติทักษะเฉพาะด้าน ในการเป็นยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 2.ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาประวัติ หรือเรื่องราวในท้องถิ่น ตลอดจนศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆ 3.สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ใช้ความรู้ความสามารถในการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ อันจะสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมจัดโครงการและเป็นวิทยากร...

 

rongtook

DOWN

06