A2

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เว็บไซต์หน่วยงาน

OTPC

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

592424
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
313
1043
313
583757
28077
35508
592424

Your IP: 54.81.71.68
Server Time: 2018-06-24 06:18:23

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

DSC 0384

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รับาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารอบ 3 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย1.นางอัฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข เป็นประธานกรรมการ 2.นายณัฐพล  คุ้มวงศ์  เป็นกรรมการและเลขานุการ และ 3.นายชูศักดิ์  กุลทัพ เป็นกรรมการประเมิน ITA  โดยมีนายเกษม คำศรี รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และบุคลากรในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ รายละเอียดการดำเนินการประเมิน ดังนี้ ลำดับแรกบุคลากรใน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ได้เข้ารับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการประเมินฯ และทำแบบสำรวจ IIT แบบออนไลน์ หลังจากนั้นคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมตรวจสอบข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ตามภารกิจหลักของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ตามแบบ EB1 ถึง EB11 ในช่วงบ่ายให้ตัวแทนโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ารับฟังคำชี้แจงและทำการประเมิน EIT แบบออนไลน์ จำนวน 50 คน เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 หลังจากคณะกรรมการได้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์แล้ว ได้ชี้แนะ และให้แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานให้แก่บุคลากรใน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2...

 

rongtook

DOWN

06