p12

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์หน่วยงาน

item

DLIT ClassRoom

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

319997
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
127
499
626
312525
23643
34169
319997

Your IP: 54.225.39.142
Server Time: 2017-09-25 04:03:38


DSC 0009

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาครูผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาพิเศษ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่ความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษของโรงเรียนสามารถดำเนินการคัดกรองนักเรียนพิการทางการศึกษา ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และยังให้ครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยงเด็กพิการได้มีความรู้ ความสารถและมีทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ในเรื่อต่าง ๆ ดังนี้ การให้ความรู้ครูในเรื่อง สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ การใช้แบบคัดกรองทางด้านความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ และออทิสติก การบกพร่องทางการเรียนรู้ การพูดและภาษา การได้ยิน และการบกพร่องทางสติปัญญา  โดยมี นางสาวนวรัตน์ พูนใย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ...

config

rongrain

DOWN

05