p12

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์หน่วยงาน

item

DLIT ClassRoom

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

320066
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
196
499
695
312525
23712
34169
320066

Your IP: 54.225.39.142
Server Time: 2017-09-25 04:20:18


DSC 0416

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างหลักสูตรและจัดทำคู่มือ “ค่ายบริบาลการอ่านการเขียนภาษาไทย” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อนำคู่มือที่ได้จัดทำไปพัฒนาครูสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรื่อง การอ่าน การเขียนเพื่อการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยของครูสอนภาษาไทยและนักเรียน โดยมีเป้าหมายหลักของการจัดทำคู่มือเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓ และลดจำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  โดยมี นางกัลยา พานิชวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ดำเนินงานและรับผิดชอบโครงการ...

config

rongrain

DOWN

05