p12

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์หน่วยงาน

item

DLIT ClassRoom

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

319995
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
125
499
624
312525
23641
34169
319995

Your IP: 54.225.39.142
Server Time: 2017-09-25 04:03:02


DSC 0184

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“กิจกรรมการทดลองตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  ระดับปฐมวัย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  โดยมี นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ครูผู้เข้ารับการอบรม  วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย   ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครูในการนำความรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์  ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในระดับเขตพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ จำนวน  ๓๐  คน  วิทยากรผู้ให้ความรู้ ประกอบด้วย นางรัชนีกร  แก้วแกมเกษ  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ นางสาวเสาวณีย์ อุ่นประเสริฐสุข ครูโรงเรียนวัดปทุมสราวาส มี นางสุมาลี สุธีกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ...

 

config

rongrain

DOWN

05