A2

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เว็บไซต์หน่วยงาน

OTPC

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

592389
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
278
1043
278
583757
28042
35508
592389

Your IP: 54.81.71.68
Server Time: 2018-06-24 06:10:29

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

DSC 0184

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“กิจกรรมการทดลองตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  ระดับปฐมวัย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  โดยมี นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ครูผู้เข้ารับการอบรม  วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย   ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครูในการนำความรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์  ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในระดับเขตพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ จำนวน  ๓๐  คน  วิทยากรผู้ให้ความรู้ ประกอบด้วย นางรัชนีกร  แก้วแกมเกษ  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ นางสาวเสาวณีย์ อุ่นประเสริฐสุข ครูโรงเรียนวัดปทุมสราวาส มี นางสุมาลี สุธีกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ...

 

rongtook

DOWN

06