p12

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์หน่วยงาน

item

DLIT ClassRoom

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

320057
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
187
499
686
312525
23703
34169
320057

Your IP: 54.225.39.142
Server Time: 2017-09-25 04:18:52


DSC 0007

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยของครูและนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี  ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่ครูสอนภาษาไทย และนักเรียนทุกระดับชั้น ทั้งยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา ไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศตามโครงการรักษ์ภาษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การแข่งขันครั้งนี้มี ๑๔ กิจกรรม ได้แก่ การเขียนเรียงความครูสอนภาษาไทย ,การเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.๔-๖และ ม.๑-๓ ,การคัดลายมือ,การอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ,การแต่งกลอนสี่ กลอนแปด ,เขียนตามคำบอก ผลการแข่งขันมีดังนี้ ๑. คัดลายมือ ป.๑-๓ ได้แก่ ด.ญ.อริสา ทองคำใหญ่ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์  ป.๔-๖ ได้แก่ ด.ญ.ณัฐมล เหลืองวัฒนวิไล โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ ม.๑-๓ ได้แก่ ด.ญ.เสาวลักษณ์ ใจเก่งดี โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) ๒.เขียนเรียงความ ป.๔-๖ ด.ญ.หิรัญญา ไกรทองสุข โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ม.๑-๓ ได้แก่ ด.ญ.ธิติยา ใจทัศน์ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) ๓.การแต่งกลอนสี่ ป.๔-๖ ได้แก่ ด.ญ.สโรศิณี เจ๊กเผือกหอม โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ ๔.การแต่งกลอนแปด ม.๑-๓ ด.ญ.พิมพ์นภัส เจริญผล โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ๕.อ่านเอาเรื่อง ป.๑-๓ ได้แก่ ด.ญ.ธัญญ์ญาณา พชรสกุล โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.๔-๖ ได้แก่ ด.ญ.ศิริมา มณีรัตน์ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ม.๑-๓ ด.ญ.ยลลดา ราแพงดี โรงเรียนบ้านเขากำแพง ๖.เขียนตามคำบอก ป.๑-๓ ด.ช.ธนาธิป ยะนิล โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.๔-๖ ด.ญ.อัญชิสา พันธ์เหม โรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์) ม.๑-๓ ด.ญ.กัญญาพัชร สีพัน โรงเรียนบ้านดอนตำลึง โดยมี นางกัลยา พานิชวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน...

 

config

rongrain

DOWN

05