A2

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เว็บไซต์หน่วยงาน

OTPC

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

592378
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
267
1043
267
583757
28031
35508
592378

Your IP: 54.81.71.68
Server Time: 2018-06-24 06:07:57

Popular ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

DSC 0007

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยของครูและนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี  ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่ครูสอนภาษาไทย และนักเรียนทุกระดับชั้น ทั้งยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา ไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศตามโครงการรักษ์ภาษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การแข่งขันครั้งนี้มี ๑๔ กิจกรรม ได้แก่ การเขียนเรียงความครูสอนภาษาไทย ,การเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.๔-๖และ ม.๑-๓ ,การคัดลายมือ,การอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ,การแต่งกลอนสี่ กลอนแปด ,เขียนตามคำบอก ผลการแข่งขันมีดังนี้ ๑. คัดลายมือ ป.๑-๓ ได้แก่ ด.ญ.อริสา ทองคำใหญ่ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์  ป.๔-๖ ได้แก่ ด.ญ.ณัฐมล เหลืองวัฒนวิไล โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ ม.๑-๓ ได้แก่ ด.ญ.เสาวลักษณ์ ใจเก่งดี โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) ๒.เขียนเรียงความ ป.๔-๖ ด.ญ.หิรัญญา ไกรทองสุข โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ม.๑-๓ ได้แก่ ด.ญ.ธิติยา ใจทัศน์ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) ๓.การแต่งกลอนสี่ ป.๔-๖ ได้แก่ ด.ญ.สโรศิณี เจ๊กเผือกหอม โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ ๔.การแต่งกลอนแปด ม.๑-๓ ด.ญ.พิมพ์นภัส เจริญผล โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ๕.อ่านเอาเรื่อง ป.๑-๓ ได้แก่ ด.ญ.ธัญญ์ญาณา พชรสกุล โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.๔-๖ ได้แก่ ด.ญ.ศิริมา มณีรัตน์ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ม.๑-๓ ด.ญ.ยลลดา ราแพงดี โรงเรียนบ้านเขากำแพง ๖.เขียนตามคำบอก ป.๑-๓ ด.ช.ธนาธิป ยะนิล โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.๔-๖ ด.ญ.อัญชิสา พันธ์เหม โรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์) ม.๑-๓ ด.ญ.กัญญาพัชร สีพัน โรงเรียนบ้านดอนตำลึง โดยมี นางกัลยา พานิชวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน...

 

rongtook

DOWN

06