ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

27 190704 0001

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  พร้อมด้วยคณะรอง ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ผ่านรายการ ‘’พุธเช้าข่าว สพฐ.’’ครั้งที่ 27/2562 ณ ห้องประชุม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อทราบนโยบายการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีเนื้อหาประเด็นที่สำคัญดังนี้

๏กิจกรรมมวยไทย โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

๏ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โรงเรียนลานทรายพิทยานิคม จังหวัดสุรินทร์/สพม.33

๏ โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านมาลา/สพป.ยะลา เขต 2

๏ กิจกรรมนักเรียนกล้าแสดงออกมัคคุเทศก์วัยใส โรงเรียนวัดพลับ (จันทบุรชีบาอุทิศ) /สพป.จันทบุรี เขต 1

๏ การจัดทวิศึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

๏ ครูดี ศริ สพฐ. : คุณครู ถนอจิต กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ตอน การพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน / สพป.นครพนม เขต 2

 

San Antonio Computer Repair