web1

A3

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เว็บไซต์หน่วยงาน

 dltv

OTPC

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

948782
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
732
759
3947
935760
21710
60606
948782

Your IP: 18.212.222.217
Server Time: 2019-02-20 08:33:59


ข่าวกิจกรรม สพป.สพ.2

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจพื้นที่ดูแลเหตุอันไม่เหมาะสมของนักเรียนในวันวาเลนไทน์ เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 30
เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 33
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 20
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 16
ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ฉบับวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 38
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 34
ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 22
ประเมินความพร้อมโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 38
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน บางลี่วิชาการ ครั้งที่ 9 ( Open house ) เขียนโดย นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล 74
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 73
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เขียนโดย นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล 72
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ. สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกหม้อ เขียนโดย นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล 62
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล 48
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 53
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดย นายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์ ณ โรงเรียนบ้านนเรศ เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 69
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง ณ โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 56
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยนายนิกร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนวัดสำเภาทอง เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 39
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยนายนิกร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนวัดสำเภาทอง เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 43
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยนางสาวนวรัตน์ พูนใย ศึกษานิเทศก์ ณ วัดเวฬุวัน เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 46
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนบ้านหัวเขา เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 39

rongtook

DOWN

06