ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส จัดกิจกรรมให้นักเรียนผลิตน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์จากมะกรูด

24

       โรงเรียนวัดปทุมสราวาส นำโดย นายชูชาติ รักอู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมสราวาส ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนผลิตน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์จากมะกรูด ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ในวิชาการงานอาชีพ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ การเรียนรู้ พัฒนาผลผลิต และสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นางนวลฉวี นักฟ้อน ครูโรงเรียนวัดปทุมสราวาส เป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นี้ สามารถนำจำหน่ายให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน และนำรายได้บางส่วนเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนต่อไป...

San Antonio Computer Repair