web1

A4

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.สพ.2

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 dltv

OTPC

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1192903
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1286
1278
1286
1178586
31465
47609
1192903

Your IP: 18.232.171.18
Server Time: 2019-08-18 22:41:17

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ กลุ่มโรงเรียนหัวโพธิ์ศรีสำราญ และโรงเรียนคีรีรัตนาราม

จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขยายผลการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในสถานศึกษา”

DSC 1049

 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ กลุ่มโรงเรียนหัวโพธิ์ศรีสำราญ และโรงเรียนคีรีรัตนาราม จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขยายผลการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในสถานศึกษา” นำโดย นางจุฑามาศ คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต ประธานกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ โดยมีนายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียน สุวรรณสาธุกิจ กลุ่มโรงเรียนหัวโพธิ์ศรีสำราญ และโรงเรียนคีรีรัตนาราม จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรม มีดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาครูให้มีพลังการเรียนรู้ 2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 3. เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนลดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้านงานสอน และเพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น 4. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21...

rongtook

DOWN

06