ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนวัดกกม่วง ร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2561

4838331

            นายอภิวัฒน์ พิมพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกกม่วง พร้อมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนวัดกกม่วง ให้การต้อนรับพระราชปริยัติมุนี คณบดี คณะพุทธศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ นิสิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มาดำเนินจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2561 ได้กิจกรรมด้านวิชาการ และให้ทุนสนับสนุนการบริหารงานในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ ทุนอาหารกลางวัน และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดกกม่วง รวมงบประมาณ จำนวน 700,000 บาท

San Antonio Computer Repair