ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนวัดไผ่ขาด จัดกิจกรรมโครงการเด็กไทยไม่จมน้ำ

S 19669034

               โรงเรียนวัดไผ่ขาด นำโดย นางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ขาด จัดกิจกรรมโครงการเด็กไทยไม่จมน้ำ ร่วมกับชมรมกู้ภัยทางน้ำประเทศไทย(TWRS) มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี เขต อำเภอสองพี่น้อง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ขาด โรงเรียนวัดดอนสงวน และโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู จำนวนทั้งสิ้น 120 คน ได้ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองจากภัยทางน้ำ มี นายพอ รามจุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เป็นประธานพิธีเปิด นายสมทรง ชูดี ประธานกรรมการสถานศึกษา ท่าน นายสมยศ ทองริด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบอน นางสาววรัญภร ขยันคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสงวน และนางดาวรุ่ง ตาลเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองจากภัยทางน้ำและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นอย่างถูกต้องเมื่อประสบเหตุจากภัยทางน้ำ และยังเป็นการต่อยอดการส่งเสริมคุณธรรมจิตสาธารณะให้แก่เด็กและเยาวชนได้ดูพี่ๆกู้ภัยเป็นแบบอย่างการทำความดีเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน…

San Antonio Computer Repair