web11

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.สพ.2

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 dltv

OTPC

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1446363
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1245
2793
5652
1425067
21296
63441
1446363

Your IP: 3.234.214.179
Server Time: 2019-12-10 15:19:56

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จัดอบรมนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด

126192

          โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ นำโดย นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จัดอบรมนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ให้แก่นักเรียนแกนนำ 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน ฝ่ายสารวัตรนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม และหัวหน้าห้อง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 พร้อมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน และ 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปรามติดตามผู้จำหน่ายและผู้เสพและมาตรการความปลอดภัยเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการดำเนินงาน 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยมี ด.ต. ธงชัย พรจตุรพงศ์ จากสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด และการสาธิตสุ่มตรวจปัสสาวะ...

rongtook

DOWN

06