web1

A4

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เว็บไซต์หน่วยงาน

 dltv

OTPC

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

994016
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1810
1168
2978
981230
35455
31489
994016

Your IP: 34.236.145.124
Server Time: 2019-03-25 13:09:24

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนพลับพลาไชย จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม

342194

            นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาไชย นำคณะครูและนักเรียน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม ณ สนามโรงเรียนพลับพลาไชย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยทรงมีพระราชประสงค์ เพื่อบ่มเพาะนิสัย เยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณีบ้านเมืองตามอุดมการณ์ของลูกเสือ ดังต่อไปนี้ 1.ให้เป็นผู้ที่มีวินัย รู้จักการสังเกต จดจำ และพึ่งตนเอง 2.ให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 3.ให้เป็นผู้ที่รู้จักบำเพ็ญตน เพื่อสาธารณะประโยชน์ 4.ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม และ 5.ให้เป็นผู้ที่รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับลัทธิการเมืองใด ๆ ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้รู้จักความเสียสละ ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเหล่าพี่น้องลูกเสือ เนตรนารีตลอดจนมีความคงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์...

rongtook

DOWN

06