bosslak copy

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

nited2

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

เข้าสู่ระบบ


ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนพลับพลาไชย จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม

342194

            นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาไชย นำคณะครูและนักเรียน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม ณ สนามโรงเรียนพลับพลาไชย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยทรงมีพระราชประสงค์ เพื่อบ่มเพาะนิสัย เยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณีบ้านเมืองตามอุดมการณ์ของลูกเสือ ดังต่อไปนี้ 1.ให้เป็นผู้ที่มีวินัย รู้จักการสังเกต จดจำ และพึ่งตนเอง 2.ให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 3.ให้เป็นผู้ที่รู้จักบำเพ็ญตน เพื่อสาธารณะประโยชน์ 4.ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม และ 5.ให้เป็นผู้ที่รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับลัทธิการเมืองใด ๆ ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้รู้จักความเสียสละ ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเหล่าพี่น้องลูกเสือ เนตรนารีตลอดจนมีความคงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์...

เว็บไซต์หน่วยงาน

moe

spt

ars1

krs1

KOKROSO

kuru

somoso

sokhosokro

true

 dltv

OTPC

 

kunnatum

son

 Fb

02

 

kruthai

logo linkweb

psdg

01

05

นโยบายการศึกษา

 

tiwfree

 tamnong

 eng24

 tepe

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

2054814
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1310
1947
4831
2036708
30452
53159
2054814

Your IP: 3.239.236.140
Server Time: 2021-01-19 17:49:58

rongtook

DOWN

09 copy