web11

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.สพ.2

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 dltv

OTPC

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1456990
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
417
1829
417
1440711
31923
63441
1456990

Your IP: 3.94.200.93
Server Time: 2019-12-15 04:34:28

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ลาดประทุมทองสัมพันธ์"

266134

 ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ลาดประทุมทองสัมพันธ์" โดย นางสาวขวัญเรือน พลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดประทุมทอง ได้จัดปีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ซึ่งได้จัดเป็นปีที่ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ๒.เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงของนักเรียน ๓. ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ๔.เพื่อสนองนโยบายด้านการกีฬาต้านยาเสพติด ในการแข่งขันได้แบ่งนักเรียนเป็น ๒ สี คือ สีเหลือง กับ สีม่วง และเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตามสีของนักเรียนในความปกครอง กีฬาที่แข่งขันมีฟุตซอล กรีฑา ปาบอลไกล เก้าอี้ดนตรี วิ่งสามัคคี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และได้รับเกียรติจากนายรังสิต กลิ่นสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา…

rongtook

DOWN

06