ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนวัดท่าจัด เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

912426

26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดท่าจัด จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดย นางหนึ่งฤทัย พระสุทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าจัด นำนักเรียน จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยการเดินรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แสดงละครเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของของยาเสพติดพร้อม กับกิจกรรมฐานเรียนรู้เรื่องยาเสพติด...

San Antonio Computer Repair