ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) ร่วมงานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

193883

 

นายตรีเพชร มากระจัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)ร่วมกับเทศบาล ชุมชนในงานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ วัดโพธาราม โดยมีการรดน้ำขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย และร่วมสืบสานประเพณีไทย...

San Antonio Computer Repair