Popular ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง รับฟังคำแนะนำและแนวทางในการรับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา 

116488

 

นายศิริ  ไทยทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง พร้อมคณะครู ร่วมรับฟังคำแนะนำและแนวทางในการรับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา และให้กำลังใจในการพัฒนางานต่อไป โดยมี นายสุวัช พานิชวงษ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2, นางสุมาลี สุธีกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  และนายสมบัติ  กาบแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส ให้คำแนะนำ

San Antonio Computer Repair